Privacybeleid

DECO HEYTENS BELGIQUE vindt uw privacy belangrijk. Ons privacybeleid beschrijft hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en geeft u informatie over uw rechten. Het beleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die via onze website https://www.heytens.be/ worden verzameld.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is DECOR HEYTENS BELGIQUE, een vennootschap met een kapitaal van 1.052.679,71 euro, met maatschappelijke zetel te 9 Avenue Lavoisier, 59260 Wavre – Belgie en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0731.780.470.

E-mailadres : contact@heytens.com

DECOR HEYTENS BELGIQUE zorgt ervoor dat haar verwerking van persoonsgegevens rechtmatig is, gerechtvaardigd wordt door een geldige wettelijke grondslag en dat de gegevens worden bewaard gedurende een redelijke periode die noodzakelijk is voor de handelingen waarvoor ze zijn verzameld, in overeenstemming met de geldende wetgeving en rekening houdend met de verjaringstermijnen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Met welk doel? Op welke wettelijke basis? Voor hoelang?

Gegevens Doelstellingen Wettelijke basis Maximale bewaartermijn
Locatie, achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mail, adres Afspraakverzoeken beheren Instemming 3 jaar na de laatste uiting van belangstelling door de klant/prospect / tot intrekking van de instemming
Titel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres Beheer van stalen-bestellingen Contractuele verplichting De vereiste tijd om de bestelling te verwerken
Titel, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, tekstveld Verzoeken beheren via de “contact”-pagina Instemming De vereiste tijd voor de behandeling van de aanvraag
Email, civilité, nom, prénom Versturen van de nieuwsbrief Instemming Tot uitschrijving
Naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, tekstveld Verwerking van aanvragen tot franchise Precontractuele verplichting 2 jaar vanaf de laatste uitwisseling
Naam, voornaam, postadres.
Gegevens over de aanvraag en het antwoord.
Kopie van een identiteitsbewijs enkel in geval van twijfel
Beheer van verzoeken om toegang, rectificatie, bezwaar en uw andere rechten op grond van de EU-regeling Wettelijke verplichting De vereiste tijd voor de behandeling van de aanvraag
Kopie van identiteitsbewijs: geschrapt na verificatie van de identiteit van de aanvrager

Betreffende cookies

De site maakt gebruik van cookies. Tijdens uw bezoeken kunnen automatisch functionele cookies op uw browser worden geïnstalleerd, die uitsluitend bestemd zijn voor de goede werking van de website.

Sommige cookies zijn noodzakelijk en moeten altijd actief zijn om de goede werking van onze site te garanderen.

Andere cookies (personalisatie, publieksmeting, reclame, enz.) worden alleen geplaatst na uw specifieke toestemming. Het weigeren van deze cookies kan invloed hebben op uw ervaring op onze site en de manier waarop wij met u communiceren.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone, tablet of ander apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt.

De cookie helpt ons om uw apparaat te herkennen wanneer u onze website de volgende keer bezoekt. Er zijn andere soortgelijke technologieën, zoals pixeltags (transparante grafische afbeeldingen die op een webpagina of in een e-mail worden geplaatst en aangeven dat een pagina of e-mail is bekeken), webbugs (vergelijkbaar met pixeltags), en webopslag, die worden gebruikt in desktopsoftware of mobiele apparaten. Er zijn ook technologieën zoals mobiele apparaatidentificatoren en SDK-integraties om bedrijven te helpen uw apparaat te herkennen wanneer u terugkeert naar een app of op een andere manier een dienst gebruikt.

Welke cookies staan er op onze website?

Wij gebruiken geen cookies die gevoelige persoonsgegevens opslaan.

Om te weten te komen welke cookies op onze site aanwezig zijn en om uw voorkeuren op elk moment te wijzigen, nodigen wij u uit om de pagina “Cookies aanpassen” te bezoeken, onderaan elke pagina van de site of via de volgende link: link invoegen naar pagina voor het personaliseren van cookies.

Cookies van derden:

De uitgifte en het gebruik van cookies door derde partijen is onderworpen aan het privacybeleid van die derde partijen. Ze zijn afkomstig van derden, zoals socialemediaknoppen en diensten voor gebruikerservaring.

De aanwezigheid van cookies van derden kan:

 • Als gevolg van toepassingen van derden geïntegreerd in onze site zijn
  • Wij kunnen op onze site/applicatie computertoepassingen van derden opnemen, waarmee u inhoud van onze site met andere mensen kunt delen of waarmee u deze andere mensen uw raadpleging of uw mening over een inhoud van onze site/applicatie kunt laten weten. Dit is met name het geval bij de “Share”- en “Like”-knoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Pinterest, LinkedIn en Instagram.
  • Het sociale netwerk dat een dergelijke toepassingsknop levert, zal u waarschijnlijk identificeren dankzij deze knop, zelfs als u deze knop niet hebt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze site/applicatie. Dit soort applicatieknoppen kan het sociale netwerk in kwestie namelijk in staat stellen uw bezoek aan onze site te volgen, simpelweg omdat uw account bij het sociale netwerk in kwestie geactiveerd was op uw terminal (open sessie) tijdens uw bezoek aan onze site.
  • Wij hebben geen controle over het proces dat door sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen over uw browsen op onze site in combinatie met de persoonsgegevens waarover zij beschikken. Wij nodigen u uit om het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze sociale netwerken te raadplegen om meer te weten te komen over de gebruiksdoeleinden, met inbegrip van reclame, van de browsing-informatie die zij via deze toepassingsknoppen kunnen verzamelen. Dit beschermingsbeleid moet u in staat stellen uw keuzes en rechten bij deze sociale netwerken uit te oefenen, met name door uw gebruikersaccounts voor elk van deze netwerken in te stellen.

Maken wij profielen van uw persoonsgegevens?

Neen, DECOR HEYTENS BELGIQUE neemt geen geautomatiseerde besluiten, met inbegrip van profilering, op basis van uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016, beschikt u over de volgende rechten:

 • Recht van toegang: het recht om te worden geïnformeerd en om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij verwerken;
 • Recht op correctie: het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wijzigen of bij te werken indien deze onnauwkeurig of onvolledig zijn;
 • Recht op verwijdering: het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens definitief te verwijderen;
 • Recht op beperking: het recht om ons te vragen de verwerking van al uw persoonsgegevens of een deel daarvan tijdelijk of definitief stop te zetten;
 • Recht van bezwaar: het recht om te allen tijde de verwerking van uw persoonsgegevens om persoonlijke redenen te weigeren en het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden te weigeren;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om een kopie van uw persoonsgegevens in elektronisch formaat aan te vragen en het recht om deze persoonsgegevens door te geven voor gebruik door een derde dienst;
 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, wanneer het besluit voor u rechtsgevolgen of een vergelijkbaar ingrijpend gevolg zou hebben.
 • Recht om het lot van uw gegevens post mortem te bepalen.

Om uw rechten bij DECOR HEYTENS BELGIQUE uit te oefenen, kunt u een brief sturen naar het postadres: 9 Avenue Lavoisier, 1300 Wavre – Belgique, of een e-mail naar contact@heytens.com.

Alle verzoeken per post of e-mail moeten ondertekend zijn en het adres bevatten waarnaar het antwoord moet worden gestuurd. In geval van twijfel kan u worden gevraagd een fotokopie van een identiteitsbewijs te verstrekken om uw aanvraag te verwerken. Binnen een maand na ontvangst van de aanvraag zal u een antwoord worden toegezonden.

Welke veiligheidsmaatregelen hebben wij genomen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij dragen er zorg voor dat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens gewaarborgd blijven.

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik, onopzettelijk verlies of gedeeltelijke of volledige vernietiging.

Als u hierover vragen hebt, kunt u een brief sturen naar het postadres: 9 Rue Lavoisier, 1300 Wavre – Belgique, of een e-mail naar contact@heytens.com.

Wie heeft nog meer toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij dragen persoonsgegevens over aan onze filialen en andere vertrouwde bedrijven of personen die deze namens ons verwerken, op verzoek van ons, in overeenstemming met dit Privacybeleid en met alle andere passende beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen

Onze partners Reden voor delen
Belacom E-mail routing
Flowbox Tierce Maintenance Applicative
Google Tierce Maintenance Applicative
Krealid Outsourcing van servers en de werking van ons IT-systeem
Nexylan Hosting
Zendesk Technische ondersteuning voor werknemers

Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie doorgegeven?

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door derden die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, zoals onze gelieerde ondernemingen.

In dat geval zorgen wij ervoor dat de overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met het toepasselijke recht en in het bijzonder dat het grondgebied van bestemming het voorwerp is geweest van een besluit van de Commissie van de Europese Unie inzake adequaatheid, of dat de ontvanger de door de Europese Commissie gevalideerde modelcontractbepalingen heeft gevalideerd en dat er passende technische en organisatorische contractuele bepalingen zijn ingevoerd.

Bijwerking van dit privacybeleid

Bijwerkingsdatum : 08/06/2021

Mes échantillons gratuits L’échantillon a bien été ajouté à votre liste d’échantillons. L’échantillon n’a pas pu être ajouté car votre liste est pleine. Votre liste d’échantillons est vide.
Pour ajouter un échantillon, rendez-vous dans une page produits.
L’échantillon n’a pas pu être ajouté car vous avez déjà commandé des échantillons ces 30 derniers jours. Vous venez de supprimer un échantillon de votre liste.

Vous avez droit à {{ limite }} échantillons gratuits par mois.
Les échantillons sont envoyés sous 2 à 3 jours.

{{ nbProd }} échantillons dans ma liste Vider ma liste
confirmer la suppression de tous les échantillons de ma liste
Liste des échantillons
 • {{ item.titre }}
  confirmer la suppression
  Supprimer

 

Klantendienst:
klantendienst@heytens.be

Of bel naar:
02 252 00 42

 

ADVIES NODIG?