Juridische informatie

EIGENDOM

HEYTENS CENTRALE

Ondernemingsnummer : BE 0401 756 875

aandelenkapitaal : 1.611.616 €

Avenue Lavoisier 9, 1300 Wavre

Telefoon: 0032 10 23 51 11

E-mail: contact@heytens.be

Directeur publicatie : Mélanie Ducatez, in de hoedanigheid van brand manager.

 

ONTWERP EN REALISATIE

Krealid

73 Boulevard d’Armentières

59100 Roubaix, Frankrijk

 

BEGELEIDING CONCEPT, SEO & CONTENT

SXO Agency dity

 

HOSTE

Nexylan is de beheerder van de servers.

 

PRIVACYBELEID INZAKE BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 worden wij verondersteld persoonlijke gegevens te verzamelen in het kader van uw klantenaccount, bij het maken van afspraken of het leggen van contacten of bij de abonnering op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Deze gegevens zijn nodig om u te laten profiteren van bepaalde functies van onze dienstverlening. Ze worden niet verzonden buiten de bedrijven die de naam HEYTENS uitbaten en worden gebruikt voor het doel waarvoor ze aanvankelijk werden verzameld.

U kunt te allen tijde toegang vragen tot uw gegevens en eisen dat deze worden gecorrigeerd, aangevuld, geactualiseerd, geblokkeerd of gewist, naargelang het geval.

Het enige dat u hoeft te doen, is een e-mail of een brief met een bewijs van uw identiteit sturen naar het volgende adres: contact@heytens.com of DECOR HEYTENS Belgique, Avenue Lavoisier 9, 1300 Wavre, Belgique

 

PRIVACYBELEID INZAKE COMMUNICATIE

In overeenstemming met de wet omtrent de bescherming van persoonsgegevens, opgesteld op 6 januari 1978, gewijzigd in het Europees reglement met nr. 2016/679/EU van 27 april 2016 en zoals vastgelegd in de wet van 20 juni 2018, heeft u recht op toegang, bewerking, overdraging en verwijdering van uw gegevens of het beperken van gebruik van deze. U kunt zich ook, om legitieme redenen, verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt zich verzetten tegen het gebruik, door onze diensten, van uw contactgegevens voor het verzenden van onze promotionele communicatie en verzoeken via e-mail, SMS-berichten, telefoongesprekken en post, of uw toestemming intrekken. Dit recht blijft gelden ongeacht of de informatie over u rechtstreeks door u of door externe partners aan wie u deze heeft doorgegeven, aan ons is doorgegeven (in dit geval moet u op de uitschrijvingslinks in onze SMS-berichten of e-mails klikken, of contact met ons opnemen onder de hieronder vermelde voorwaarden). Deze verschillende rechten dienen te worden uitgeoefend per post naar het volgende adres: DECOR HEYTENS Belgique, Avenue Lavoisier 9, 1300 Wavre, Belgique; of per e-mail op het volgende e-mailadres: klantendienst@heytens.be. Om veiligheidsredenen en om frauduleuze verzoeken te voorkomen, moet dit verzoek vergezeld gaan van een identiteitsbewijs. Het bewijs zal worden vernietigd zodra het verzoek is verwerkt.Om ervoor te zorgen dat u steeds op de hoogte blijft van ons nieuws, kan u contact@heytens.com toevoegen aan uw lijst van geautoriseerde afzenders.

 

HYPERLINKS

DECOR HEYTENS Belgique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks naar andere websites en meer bepaald voor de inhoud van deze websites. Iedereen die een hyperlink wil plaatsen die naar deze website doorverwijst, moet hiervoor de schriftelijke en voorafgaande toestemming vragen van DECOR HEYTENS Belgique.

 

COOKIES

Elke internetgebruiker wordt bij zijn bezoek aan de HEYTENS-website op de hoogte gebracht van het feit dat er automatisch cookies op zijn browser kunnen worden geplaatst. Cookies zijn gegevensbestandjes die het niet mogelijk maken om de internetgebruiker te identificeren, maar die dienen om informatie te verzamelen over zijn navigatie op de website.

 

AUTEURSRECHTEN – COPYRIGHT

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief de rechten voor fotografische weergaven. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website, op welke drager ook, is formeel verboden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de publicatieverantwoordelijke. De documenten mogen uitsluitend worden gekopieerd ter informatie en de kopie is uitsluitend bestemd voor privégebruik. De inhoud van deze website (merk, modellen, illustratie, tekst…) vormt een oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk. DECOR HEYTENS Belgique is eigenaar van de auteursrechten met betrekking tot deze website en zijn inhoud. Bijgevolg is elke reproductie, weergave en aanpassing van de pagina’s van deze website en hun inhoud verboden, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van DECOR HEYTENS Belgique. Elke inbreuk vormt een delict dat de dader blootstelt aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

 

VERKLARING

De verwerking van de persoonsgegevens werd aangegeven bij de Privacycommissie.

Mes échantillons gratuits L’échantillon a bien été ajouté à votre liste d’échantillons. L’échantillon n’a pas pu être ajouté car votre liste est pleine. Votre liste d’échantillons est vide.
Pour ajouter un échantillon, rendez-vous dans une page produits.
L’échantillon n’a pas pu être ajouté car vous avez déjà commandé des échantillons ces 30 derniers jours. Vous venez de supprimer un échantillon de votre liste.

Vous avez droit à {{ limite }} échantillons gratuits par mois.
Les échantillons sont envoyés sous 2 à 3 jours.

{{ nbProd }} échantillons dans ma liste Vider ma liste
confirmer la suppression de tous les échantillons de ma liste
Liste des échantillons
  • {{ item.titre }}
    confirmer la suppression
    Supprimer

 

Klantendienst:
klantendienst@heytens.be

Of bel naar:
02 252 00 42

 

ADVIES NODIG?