Juridische informatie

EIGENDOM

HEYTENS CENTRALE België

Ondernemingsnummer : 0401 756 875

Drève Richelle 167, 1410 Waterloo

Telefoon: 0032 10 23 51 11

Fax: 0032 10 24 23 96

E-mail: contact@heytens.be

Directeur publicatie : Marie ALTOE, in de hoedanigheid van marketingdirectrice.

 

ONTWERP EN REALISATIE

Krealid

73 Boulevard d’Armentières

59100 Roubaix, Frankrijk

 

ACCOMPAGNEMENT CONCEPTION, SEO ET CONTENT

SXO Agency dity

 

HOSTER

Nexylan is de beheerder van de servers.

 

BELEID INZAKE BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 worden wij verondersteld persoonlijke gegevens te verzamelen in het kader van uw klantenaccount, bij het maken van afspraken of het leggen van contacten of bij de abonnering op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Deze gegevens zijn nodig om u te laten profiteren van bepaalde functies van onze dienstverlening. Ze worden niet verzonden buiten de bedrijven die de naam HEYTENS uitbaten en worden gebruikt voor het doel waarvoor ze aanvankelijk werden verzameld.

U kunt te allen tijde toegang vragen tot uw gegevens en eisen dat deze worden gecorrigeerd, aangevuld, geactualiseerd, geblokkeerd of gewist, naargelang het geval.

Het enige dat u hoeft te doen, is een e-mail of een brief met een bewijs van uw identiteit sturen naar het volgende adres: contact@heytens.com of DECOR HEYTENS Belgium – Avenue Lavoisier, 9 – 1300 Waver – België.

 

HYPERLINKS DECOR HEYTENS

België kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks naar andere websites en meer bepaald voor de inhoud van deze websites. Iedereen die een hyperlink wil plaatsen die naar deze website doorverwijst, moet hiervoor de schriftelijke en voorafgaande toestemming vragen van DECOR HEYTENS België.

 

COOKIES

Elke internetgebruiker wordt bij zijn bezoek aan de Heytens-website op de hoogte gebracht van het feit dat er automatisch cookies op zijn browser kunnen worden geplaatst. Cookies zijn gegevensbestandjes die het niet mogelijk maken om de internetgebruiker te identificeren, maar die dienen om informatie te verzamelen over zijn navigatie op de website.

 

AUTEURSRECHTEN – COPYRIGHT

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief de rechten voor fotografische weergaven. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website, op welke drager ook, is formeel verboden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de publicatieverantwoordelijke. De documenten mogen uitsluitend worden gekopieerd ter informatie en de kopie is uitsluitend bestemd voor privégebruik. De inhoud van deze website (merk, modellen, illustratie, tekst…) vormt een oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk. DECOR HEYTENS België is eigenaar van de auteursrechten met betrekking tot deze website en zijn inhoud. Bijgevolg is elke reproductie, weergave en aanpassing van de pagina’s van deze website en hun inhoud verboden, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van DECOR HEYTENS België. Elke inbreuk vormt een delict dat de dader blootstelt aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

 

VERKLARING

De verwerking van de persoonsgegevens werd aangegeven bij de Privacycommissie.
Mes échantillons gratuits L’échantillon a bien été ajouté à votre liste d’échantillons. L’échantillon n’a pas pu être ajouté car votre liste est pleine. Votre liste d’échantillons est vide.
Pour ajouter un échantillon, rendez-vous dans une page produits.
L’échantillon n’a pas pu être ajouté car vous avez déjà commandé des échantillons ces 30 derniers jours. Vous venez de supprimer un échantillon de votre liste.

Vous avez droit à {{ limite }} échantillons gratuits par mois.
Les échantillons sont envoyés sous 2 à 3 jours.

{{ nbProd }} échantillons dans ma liste Vider ma liste
confirmer la suppression de tous les échantillons de ma liste
Liste des échantillons
  • {{ item.titre }}
    confirmer la suppression
    Supprimer

 

Klantendienst:
klantendienst@heytens.be

Of bel naar:
02 252 00 42

 

ADVIES NODIG?