Juridische informatie Heytens

EIGENDOM

DECOR HEYTENS België

Ondernemingsnummer : 0401 756 875

Lavoisierlaan 9 1300 Waver

Tel.: 0032 10 23 51 11

Fax: 0032 10 24 23 96

E-mail: contact@heytens.be

Directeur publicatie : Laurence DELRUE, in de hoedanigheid van digitaldirectrice.

 

ONTWERP EN REALISATIE

Krealid

73 Boulevard d’Armentières

59100 Roubaix, Frankrijk

 

ACCOMPAGNEMENT CONCEPTION, SEO ET CONTENT

SXO Agency dity

 

HOSTER

Nexylan is de beheerder van de servers.

 

INFORMATICA EN VRIJHEDEN

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 beschikt u over het recht op toegang, verbetering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u dit recht wenst uit te oefenen, kunt u op elk moment contact met ons opnemen, via e-mail of per brief, op het volgende adress : contact@heytens.be of DECOR HEYTENS België Lavoisierlaan 9, 1300 Waver – België.

 

HYPERLINKS DECOR HEYTENS

België kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hyperlinks naar andere websites en meer bepaald voor de inhoud van deze websites. Iedereen die een hyperlink wil plaatsen die naar deze website doorverwijst, moet hiervoor de schriftelijke en voorafgaande toestemming vragen van DECOR HEYTENS België.

 

COOKIES

Elke internetgebruiker wordt bij zijn bezoek aan de Heytens-website op de hoogte gebracht van het feit dat er automatisch cookies op zijn browser kunnen worden geplaatst. Cookies zijn gegevensbestandjes die het niet mogelijk maken om de internetgebruiker te identificeren, maar die dienen om informatie te verzamelen over zijn navigatie op de website.

 

AUTEURSRECHTEN – COPYRIGHT

Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief de rechten voor fotografische weergaven. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website, op welke drager ook, is formeel verboden, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de publicatieverantwoordelijke. De documenten mogen uitsluitend worden gekopieerd ter informatie en de kopie is uitsluitend bestemd voor privégebruik. De inhoud van deze website (merk, modellen, illustratie, tekst…) vormt een oorspronkelijk auteursrechtelijk beschermd werk. DECOR HEYTENS België is eigenaar van de auteursrechten met betrekking tot deze website en zijn inhoud. Bijgevolg is elke reproductie, weergave en aanpassing van de pagina’s van deze website en hun inhoud verboden, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van DECOR HEYTENS België. Elke inbreuk vormt een delict dat de dader blootstelt aan burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

 

VERKLARING

De verwerking van de persoonsgegevens werd aangegeven bij de Privacycommissie.
Promotion Lancement Collection