**Wedstrijdreglement

Wedstrijd 500€ rolgordijnen van 22/06 tot 31/07/2019

 
Een aankoopbon van € 500, enkel geldig in de winkels van Drogenbos, Nossegem, Knokke, Marche, Lochristi en Wilrijk. De bon wordt aan de kassa verrekend bij elke bestelling van rolgordijnen (uitgezonderd elektrische rolgordijnen en bepaalde stoffen) voor een bedrag van minimaal € 500. De bestelling dient voor 1 oktober 2019 geplaatst te worden. Deze aankoopbon dient in één keer gebruikt te worden. Niet geldig op de levering van diensten, lopende bestellingen en de betaling van het resterende bedrag van een lopende bestelling. De bon is niet-cumuleerbaar en kan niet terugbetaald worden.

Hoe deelnemen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (als u dat nog niet gedaan hebt). Vul het onderstaande formulier in en laat ons op een originele en creatieve manier weten waarom u jaloezieën van heytens wilt winnen. U kunt deelnemen van 22/06 tot 31/07/2019 (23.59 uur). Klik hier om het wedstrijdreglement te raadplegen. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

Veel geluk!

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

‘Waag uw kans en win een aankoopbon van € 500’

 

  1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Décor heytens Belgique S.A., met maatschappelijke zetel te 1300 Waver, avenue Lavoisier 9 (hierna ‘heytens’ genoemd).

 

  1. Heytens behoudt zich het recht voor om de wedstrijd (of een deel ervan) te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dat vereisen. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege heytens.

 

  1. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege heytens zijn zonder verhaal.

 

  1. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van heytens, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van heytens, voor te leggen.

 

  1. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

 

  1. De gewonnen aankoopbon is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen.

 

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt heytens enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van heytens om toepassing te maken van artikel 8.

 

  1. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt heytens zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van heytens uit te sluiten.

 

  1. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan heytens de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd. Hij verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 

  1. De bepalingen van verordening nr. 2016/679, de algemene verordening gegevensbescherming, is van toepassing op de persoonsgegevens van de deelnemers. Die gegevens worden verzameld in een adressenbestand dat intern kan worden gebruikt of binnen het kader van commerciële acties (“direct marketing”). De deelnemer heeft te allen tijde toegangsrecht tot deze gegevens en mag ze laten corrigeren of zich verzetten tegen het gebruik ervan.

 

  1. Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is heytens de enige organisator.

 

 1. Door zijn deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of sms: deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, sms en IVR-verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via sms of IVR.Bijgevolg kan heytens hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
Wedstrijd 500€ rolgordijnen van 29/05 tot 30/06/2019

 
Een aankoopbon van € 500, enkel geldig in de winkels van Drogenbos, Nossegem, Knokke, Marche, Lochristi en Wilrijk. De bon wordt aan de kassa verrekend bij elke bestelling van rolgordijnen (uitgezonderd elektrische rolgordijnen en bepaalde stoffen) voor een bedrag van minimaal € 500. De bestelling dient voor 1 oktober 2019 geplaatst te worden. Deze aankoopbon dient in één keer gebruikt te worden. Niet geldig op de levering van diensten, lopende bestellingen en de betaling van het resterende bedrag van een lopende bestelling. De bon is niet-cumuleerbaar en kan niet terugbetaald worden.

Hoe deelnemen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief (als u dat nog niet gedaan hebt). Vul het onderstaande formulier in en laat ons op een originele en creatieve manier weten waarom u jaloezieën van heytens wilt winnen. U kunt deelnemen van 29 mei tot 30 juni 2019 (23.59 uur). Klik hier om het wedstrijdreglement te raadplegen. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

Veel geluk!

 

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

‘Waag uw kans en win een aankoopbon van € 500’

 

  1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Décor heytens Belgique S.A., met maatschappelijke zetel te 1300 Waver, avenue Lavoisier 9 (hierna ‘heytens’ genoemd).

 

  1. Heytens behoudt zich het recht voor om de wedstrijd (of een deel ervan) te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dat vereisen. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege heytens.

 

  1. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege heytens zijn zonder verhaal.

 

  1. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van heytens, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van heytens, voor te leggen.

 

  1. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

 

  1. De gewonnen aankoopbon is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen.

 

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt heytens enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van heytens om toepassing te maken van artikel 8.

 

  1. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt heytens zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van heytens uit te sluiten.

 

  1. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan heytens de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd. Hij verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 

  1. De bepalingen van verordening nr. 2016/679, de algemene verordening gegevensbescherming, is van toepassing op de persoonsgegevens van de deelnemers. Die gegevens worden verzameld in een adressenbestand dat intern kan worden gebruikt of binnen het kader van commerciële acties (“direct marketing”). De deelnemer heeft te allen tijde toegangsrecht tot deze gegevens en mag ze laten corrigeren of zich verzetten tegen het gebruik ervan.

 

  1. Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is heytens de enige organisator.

 

 1. Door zijn deelname aan de wedstrijd verbindt de deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of sms: deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, sms en IVR-verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via sms of IVR.Bijgevolg kan heytens hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.
Mes échantillons gratuits L’échantillon a bien été ajouté à votre liste d’échantillons. L’échantillon n’a pas pu être ajouté car votre liste est pleine. Votre liste d’échantillons est vide.
Pour ajouter un échantillon, rendez-vous dans une page produits.
L’échantillon n’a pas pu être ajouté car vous avez déjà commandé des échantillons ces 30 derniers jours. Vous venez de supprimer un échantillon de votre liste.

Vous avez droit à {{ limite }} échantillons gratuits par mois.
Les échantillons sont envoyés sous 2 à 3 jours.

{{ nbProd }} échantillons dans ma liste Vider ma liste
confirmer la suppression de tous les échantillons de ma liste
Liste des échantillons
 • {{ item.titre }}
  confirmer la suppression
  Supprimer

 

RAAMDECORATIE NODIG?

Maak een afspraak in uw heytens-winkel